Gårdens historia

Kungsberg är en kungsgård med en rik och lång historia. Gården har i sin nuvarande form funnits sedan 1500-talet, men lämningar av människor på platsen har daterats så långt tillbaka som järnåldern. Sedan dess har Kungsberg varit hem åt både nunnor och adelsmän.

Omkring 1290 etablerade cisterciensorden Vårfruberga kloster på platsen, vilket kom att bli ett av de mäktigaste nunnekonventen i riket. Under Gustav Vasas reformation 1527 föll klostermarken i kronans ägo och blev därmed en kungsgård. Det var dock först på 1560-talet gården kom att få sitt nuvarande namn Kungsberg.

Kungsberg har sedan 1500-talet förlänats till en rad adelsmän, däribland rikskanslern Axel Oxenstierna. Gården såldes 1623 men kom genom Karl XI:s reduktion åter att hamna i kronans ägo. Den röda mangårdsbyggnaden tros vara från sent 1800-tal och en av de två flyglarna från 1700-tal. Mer byggnation har tillkommit därefter, senast lagården från 2003 med plats för cirka 150 djur. Kungsbergs kungsgård förvaltas idag av Statens Fastighetsverk och arrenderas ut i syfte att bibehålla traditionellt jordbruk. Mer om gården och det statliga ägandet kan du läsa på www.sfv.se

Klosterruinen

Kungsbergs Klosterruin

Intill mangårdsbyggnaden ligger ruinen av Vårfruberga kloster. Kvar finns grundmurarna och nunnornas matsal av vilka man kan ana hur anläggningen såg ut.
Klosterruinen är idag ett välbesökt utflyktsmål, mer finns att läsa på Vårfruberga Klosters hemsida. www.varfrubergakloster.se